Subscribe

Pendaftaran Blog Klik Icon Dibawah

Powered by Blogger

Script WAR

#war on
on 1:KICK:#:{
if ($nick isin $me) { halt }
if (bot isin $nick) { halt }
if (serv isin $nick) { halt }
if (sevr isin $nick) { halt }
if (b0t isin $nick) { halt }
if (chanserv isin $nick) { halt }
if ($knick == $me) { set %kicker $nick | set %address $nick | .auser 10 $nick | auser 10 %address | .timer1 1 5 join $chan | halt }
if ( $nick == %m1 ) { goto pass }
}
on *:kick:#: {
if $nick == $me { halt }
if $knick == $me { kick $chan $nick 3,7Mantra Cinta 4,3Activated }
}
on 1:OP:#:{ if (%kicker ison $chan) && ($opnick isin $me) { /kick $chan %kicker [8,2 JAM => $time ][8,2 P ]0,0 [8,2 A ]0,0 [8,2 L ]0,0 [8,2 E ]0,0 [8,2 M ]0,0 [8,2 B ]0,0 [8,2 A ]0,0 [8,2 N ]0,0 [8,2 G ] 8,2[ %a ] | timer1 off | .auser 10 %kicker | unset %kicker | inc %a }
}
on +10:JOIN:#: { inc %a | /kick $chan $nick [8,5 JAM => $time ][0,5 P ]0,0 [0,5 A ]0,0 [0,5 L ]0,0 [0,5 E ]0,0 [0,5 M ]0,0 [0,5 B ]0,0 [0,5 A ]0,0 [0,5 N ]0,0 [0,5 G ] 8,2[ %a ]
}

Kalau kalian yang suka bertarung di MIRC diroom WAR, ingin Download macam2 Script WAR ada pd bagian kiri (Download Script WAR ) disana banyak sekali macam Script WAR Ternama

Download disini